2001_00_00_obres restauració campanar fase 3_000468

2001_00_00_obres restauracio campanar fase 3_000466

En la tercera fase (2001-2002) es va restaurar la torre del campanar, que és l’element arquitectònic més valuós del conjunt. Es van reposar els elements trencats i es van consolidar els elements deteriorats del campanar. Refer algunes finestres gòtiques trencades i el coronament del campanar amb la terrassa i barana, que era el lloc que presentava més degradació .   Muntatge de la bastida vist des de la Plaça del Poble