2006_07_26_Església_003076

Porta de la sagristia* de l’església parroquial de Sant Esteve de Bordils. Foto any 2006

*La sagristia és una sala o cambra annexa a l’església, generalment propera a l’altar, utilitzada per custodiar els ornaments i els vasos sagrats de l’església. També és el lloc on els sacerdots es revesteixen abans i després de les funcions litúrgiques. Normalment la sagristia estava a càrrec d’un sagristà i era el lloc on habitualment es guardaven els registres parroquials.