2015_01_18_ el Ban_000088

2015_01_18_ el Ban_000088

Vista arbreda. El rengle de la dreta són els anomenat plàtan, plataner o plater (Platanus x hispanica, també referit com a Platanus hybrida, Platanus orientalis x occidentalis o Platanus acerifolia) és un arbre caducifoli de la classe de les magnoliòpsides, de l’ordre de les Proteales i de la família de les platanàcies (que alguns nous sistemes de classificació inclouen dintre de la família de les proteàcies).

Els plàtans a una edat madura desprenen sovint plaques fines de la seva escorça que donen al tronc un aspecte clapejat.