2018_01_21_El Ban_001667

2018_01_21_El Ban_001667

El plàtan, plataner o plater (Platanus x hispanica, també referit com a Platanus hybrida, Platanus orientalis x occidentalis o Platanus acerifolia) és un arbre caducifoli de la classe de les magnoliòpsides, de l’ordre de les Proteales i de la família de les platanàcies (que alguns nous sistemes de classificació inclouen dintre de la família de les proteàcies).