8- OCUPACIÓ DE LES TROPES FRANCESES A BORDILS (1808)

El que aneu a llegir a continuació, fou  copiat per Mn. Benet Galí del Llibre d’Òbits* número 2 de la parròquia de Bordils en els fulls 205 i 206, entre les partides de defunció del 15 d’agost del 1881 i el 15 d’octubre del mateix any.

És una narració dels fets que Mn. Sixt Prim, rector de Bordils del 1782 al 1825, va viure durant l’ocupació de les tropes franceses al poble de Bordils durant l’anomenada Guerra del Francès

*Llibre d’Òbits on hom enregistra les defuncions dels membres de les parròquies.Hi ha alguns llibres d’òbits o enterraments concili de Trento. Però fou el concili de Trento (1563) el que obligà tots els rectors a tenir aquest llibre, que, juntament amb el de baptismes i de casaments, és anomenat llibre de sagraments, car hi consta si els difunts han rebut el viàtic o l’extremunció.