So a la Plaça del Poble1

  1. Això era el que senties quan passaves per la Plaça del Poble una tarda qualsevol, amb el bar de Can Sipi obert(setembre 2019)

2. Aquest és el so ambient de una tarda qualsevol amb el Sipi clausurat (octubre 2019)

 

Noteu la diferència?