2020_01_20_El Ban_002582

Feixa del Ban d’Amunt inundada pel desbordament de les aigües del Ter, a finals de gener del 2020.

Abans de la construcció dels pantans de Sau i Susqueda, als any 60(s.XX), les pluges torrencials que sovintejaven per la tardor, provocaven fortes crescudes del riu, que sortia sovint de mare i inundava les terres del voltant. Aquestes inundacions esporàdiques, però més o menys regulars, eren clau pel creixement espectacular del pollancre de Bordils. A més, la proximitat del riu i el terreny sorrenc-argilós facilitaven la  humitat natural a ben poca profunditat.