1931_09_29_Document_002956

Document(setembre 1931)en que un veí de Bordils dirigeix a l’Ajuntament per mirar d’entrar a la subasta per realitzar unes obres al poble. Una d’elles, era enderrocar el que s’anomenava “El Portalet”, que era un arc que hi havia a l’entrada del nucli antic(la cellera);  l’últim vestigi de l’entrada amurallada. Estava a l’entrada del carreró que va a l’església, a la confluència del carrer de la Creu i del carrer Ample. Setembre