1940_00_00_d_Cases i carrers_Creu_000770

1940_00_00_d_Cases i carrers_Creu_000770

Inauguració de la Cruz de los Caídos por Dios y Por España, poc després de l’acabament de la Guerra Civil i d’haver-se instaurat el règim franquista. Principis dels anys 40(s.XX).  Situada al C. de la Creu. L’edifici de darrera, fou la coneguda Farmàcia del llinatge dels Srs. Carreras. En la foto encara s’hi pot veure el rètol  al cim de la porta.