1940_00_00_d_Ensenyament_001984

Grup escolar nois de l’Escola de Bordils. Principis dels anys 40 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta :

1) Francesc Ribas 2-  Tallada 3- Rufino Solés 4-       5-A. Codina 6-             7- Pere Comas 8-   Poch

2) 1- Jaume Ros 2- Ricard Saliné 3- Ernest Ferran 4- Ernest Capdeferro 5- Modest Comas 6- Josep Comas 7- Joan Pujol

3) 1- Miquel Almar 2-            3- Josep Ribas 4- Fermí Ferrer 5- Alfons Felip

4) 1-Joan Freixas 2-           3-              4-Narcís Combis 5- Joaquim Barrera 6- Josep Trias 7- Carmel Isern 8- Joan Ribas

mestre : Josep Viader