1950_00_00_Casa pairal_000893

1950_00_00_Casa pairal_000893Can Bosch fotografiada en la  dècada dels anys 1950. Al davant podem veure-hi una construcció inacabada que corresponia a un projecte social del franquisme que volia construir unes cases de protecció oficial; se les coneixia com les “cases barates” Començades,  però que no es van acabar mai. Actualment és la Plaça Onze de Setembre.