1954_01_01_Ensenyament_001993

Grup escolar de nens de l’Escola de Bordils. Mitjans anys 50 del s. XX

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1- Albert Martí 2-          3- Josep Almar 4- Josep Serrats 5- Esteve Martí 6- Jordi Ribas 7- Joan Teixidor 8- Josep Perich Combis

2) 1- Joan Moré 2- Josep Perich Resclosa 3- Jaume Folch 4- Jaume Mas 5-             6- Joan Bonmatí 7- Josep Ros 7- Joan Faure 9- Jordi Comas 10- Josep Cassú 11- Joam Tarrades 12- Josep Balló

3) 1- Quim Ros 2- Josep Ferrer Homs 3-           4- Ramon Sagrera 5- Fidel Escura 6- Martí Farrerons 7-               8- Josep Joher 9- Climent Parals 10- Ferran Solés 11-

4) 1- Lluís Joher 2-            3- Lluís Samsó 4- Lluís Oliver 5-              6- Josep Oliver 7- Lluís Corominas 8- Gaspar Balló 9- Quim Balló 10-       11-