1955_01_01_Orquestra Catalunya_001191

1955_01_01_Orquestra Catalunya_001191

Orquestra Catalunya. 1955A dalt, a l’esquerra a la bateria, Gregorio Vaquero També a dalt, el trompeta del mig, Desideri Brugués.                                                                                                 (Font: Josep Loredo Moner)

L’any 1952 Desideri Brugués”En Deri” fundà la Cobla-Orquestra Catalunya. En Desideri, que ja havia fundat la Cobla-orquestra Casablanca de Girona, va fundar l’orquestra Catalunya degut a problemes de registre del nom de ‘Orquestra Casablanca  de Girona(a Barcelona hi havia una Orquestra amb el mateix nom registrat). La primera actuació de l’orquestra tingué lloc a Flassà pel març del 1952. En aquesta primera formació hi havia els músics bordilencs : Joan Garganta, Jacint Sau.

Les dues grans temporades de La Catalunya de Bordils foren les de 1956-58 amb músics joveníssims, entre el qual hi trobem en Josep Cassú , l’Antoni Moré, Narcís Perich i Gregorio Vaquero. I una mica més tard l’Esteve Palet i en Conrad Gou, a part del seu fill gran en Lluís Brugués.

Els membres de l’Orquestra Catalunya assajaven a Can Cinto. L’Orquestra es dissolgué aproximadament el mes de març de 1969 havent estat un  viver de notables professionals.