1956_01_01_Ensenyament_001995

Grup de nenes de l’Escola de Bordils. Segona meitat dels anys 50 (s. XX)

De dalt a baix i d’esquerra a dreta:

1) 1-Carme Julià Planas 2- Montserrat Capdeferro Maureta 3- Margarita Olivet Sureda 4- Glòria Casas 5- Victòria Arroyo Vivo 6- Dolors Pagès Solés 7- Joana Cassú Gusiñé

2) 1- Antònia Sau Vila 2- Vicenta Mas Perich 3- Maria Bonmatí Pujadas 4- Núria Maureta Estragó 5- Consol Mitjà Pardàs 6- Carme Hospital Poch 7- M.Rosa Costa Escura 8- Montserrat de las Heras Jofre

3) 1- Paquita Samsó Saliné 2- Piular Santanach 3- Teresa Ferrer Pou 4- Pilar Feixas Besalú 5- Dolors Quer Solés 6- M.Lluïsa Hospital Poch 7- Margarita Congost Estiu 8- Herminia Fàbregas Masó 9- Angelita Costa Escura 10- M.Rosa Bisbe Codina

4) 1- M.Carme Brugués Agustí 2- Dolors Maureta Estragó 3- M.Teresa Bonmatí Pujadas 4- Dolors Joher Mitjà 5- Consol Juncà 6- Victòria Martí Masoliver 7- Carolina Pons Massot 8- Roser Balló Casademont 9- Dolors Solés Bonany

5) 1- Catalina Solés Bisbe 2- Leonor Brugués Casademont 3- Josefina Aguilar 4- Paquita Saliné Garganta 5- Pilar Quer Solés 6- Anita Ferrer Pou 7- Pilar Terradas Reixach