RECURS DEL MES

Plànol del projecte(any 1935) per redirigir la llera del torrent de Palagret, per evitar que passés pel nucli antic de Bordils. En el projecte, hem de tenir en compte  que, el Riu Ter passava més a prop, ja que feia un meandre molt gran darrera la zona de la Canova, abans de l’any 1940. També veure que el torrent, una  vegada arribava a l’indret d’entre can Cua i can Coll, es perdia la llera i les aigües s’escampaven per les feixes